Garantievoorwaarden

Avando's Computer Corner geeft 3 maanden volledige garantie op de door ons geleverde producten,
zowel op materiaal als op arbeidsloon. Veel fabrieksmerken geven langere fabrieksgarantie.
De termijn van deze fabrieksgarantie staat (meestal) in de meegeleverde handleidingen.
In geval van garantie dienen de producten met aankoopbon, in originele verpakking en compleet bij Avando's Computer Corner te worden aangeleverd
.

Avando's Computer Corner accepteert géén ongefrankeerde pakketten en is niet aansprakelijk voor per post of andere verzenddienst toegezonden goederen.

Een aantal zaken is van garantie uitgesloten.
In dergelijke gevallen zullen wij - na telefonisch overleg met u - de door ons gemaakte kosten (zoals arbeidsloon en onderdelen) in rekening brengen. Indien u in een dergelijk geval besluit niet tot reparatie over te gaan, berekenen wij minimaal de onderzoekskosten: € 17,50.

Wanneer géén garantie?
  • Als er sprake is van onjuist of ondeskundig gebruik of normale slijtage
  • Onjuiste jumper / CMOS / Software of andere instellingen     (deze dient u zelf te controleren)
  • Invloeden van buitenaf zoals water / virussen of conflicten met andere apparatuur
  • Als een product eerst bij derden ter reparatie werd aangeboden
  • Als het Avando's Computer Corner zegel verbroken/verwijderd is (Computers)